Sale!

ค่ายเยาวชน YMCA บ้านฉาง Adventure Camp รุ่นที่ 2 21-27 ตุลาคม 2562 (7วัน)

9,500 ฿ 8,500 ฿

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ค่ายเยาวชน YMCA บ้านฉาง  Adventure Camp

รับเยาวชน อายุ 7 – 15 ปี  2 รุ่น ๆละ 120 คน อัตราค่าบำรุง  9500บาท สมัครก่อน 31 สิงหาคม 2562 ราคาพิเศษเพียง 8,500บาท

รุ่น 1  14-20 ตุลาคม 2562 (7 วัน) , รุ่น 2  21-27 ตุลาคม 2562 (7วัน)  ณ ค่าย YMCA บ้านฉาง จ.ระยอง

ชาวค่ายจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้นำเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ในการจัดกิจกรรมและการอบรมเยาวชนให้พัฒนาทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผ่านกิจกรรมและฝึกทักษะชีวิต ให้เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์ เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป   ชาวค่ายจะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 8-10 คน มีผู้นำดูแล พาทำกิจกรรม เช่น ธรรมชาติชีวิตป่า,ธรรมชาติศิลป์, กางเต้นท์ ,ทำอาหาร ,พายเรือ ,ยิงธนู ,เดินทางไกล  แคมป์ไฟ ,ศาสตร์พระราชา และฝึกจิตอาสา