Sale!

อบรมผู้นำกลุ่มสัมพันธ์ Group Dynamics 28-30 ตุลาคม 2562 (3 วัน)

6,500 ฿ 5,500 ฿

มีสินค้าอยู่ 119

หมวดหมู่:

รายละเอียด

อบรมผู้นำกลุ่มสัมพันธ์   Group Dynamics

รับผู้สนใจทั่วไป อายุไม่ต่ำกว่าปี จำนวน 40 คน  อัตราค่าบำรุง  6500บาท สมัครก่อน 31 สิงหาคม 2562 ราคาพิเศษเพียง 5,500บาท

รุ่น 1  28-30 ตุลาคม 2562   ณ ค่ายเยาวชน YMCA บ้านฉาง จ.ระยอง

เรียนรู้และฝึกทักษะการนำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ , การใช้กิจกรรมในการฝึกอบรม, หลักและวิธีการนำกิจกรรมสู่ความสำเร็จ, การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและข้อความคำนึงในการนำกิจกรรม เหมาะสำหรับผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคคลากร, ครู อาจารย์,นักฝึกอบรม และผู้นำทุกระดับ โดยวิทยากรชั้นนำของประเทศ ที่หาไม่ได้อีกแล้วจบการอบรมรับประกาศนียบัตรรับรอง