ค่ายกลางวัน YMCA

11,000 ฿

เสริมสร้างพัฒนาการร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

วันปิดรับสมัคร

  • 14 ตุลาคม 2562

จำนวนเปิดรับสมัคร

  • รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน

 

รหัสสินค้า: DYC หมวดหมู่:

รายละเอียด

ค่ายกลางวัน

รุ่นที่ 1

  • วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2562
  • จัดที่สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน (เชิงสะพานหัวช้าง)
  • ค่าใช้จ่าย 11,000 บาท
  • จำนวนที่รับ 40 คน

กลุ่มเป้าหมาย

  • สำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 5 – 10 ปี

เงื่อนไข

  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  • สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับของช่วงอายุตัวเอง
Copyright © 2017. All rights reserved.