เอกสารค่ายบ้านฉาง

1. ใบประวัติ ค่ายบ้านฉาง

ผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายให้บุตรหลานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กรอกใบประวัติ โดยกดดาวโหลดที่ลิ้ง ด้านล่างนี้

ใบประวัติชาวค่าย (72 downloads)

2. คู่มือผู้ปกครอง ค่ายบ้านฉาง

ผู้ปกครองโปรดศึกษาเอกสารเหล่านี้

2.1 การเตรียมตัว ค่ายบ้านฉาง

เรียน ผู้ปกครองชาวค่าย

ตามที่ท่านได้อนุญาตให้บุตรหลานในความปกครองของท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน ของสมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ณ  ค่ายพักแรม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน นั้น

สมาคมฯ มีความยินดีและขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในความไว้วางใจที่ท่านมอบให้สมาคมฯในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความสามารถ มีคุณธรรม ฝึกการเป็นผู้นำที่ดี รวมทั้งการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยปลอดภัยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้การอบรมและผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด จึงทำให้การพัฒนาได้ผลสูงสุด

ดังนั้น จดหมายฉบับนี้จึงเป็นการเรียนให้ทราบถึงกำหนดการเดินทางและสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ที่จะต้องเตรียมตัวดังนี้

1.  การเดินทางไป-กลับ ขอให้ท่านนำบุตรหลานของท่านมาส่ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ทางเข้าโรงเรียนปทุมคงคาใกล้ท้องฟ้าจำลอง)   เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.00 น. โดยรถจะออกเดินทางในเวลา 8.00 น. หากท่านมาไม่ทันเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ปกครองยินดีเดินทางไปส่งบุตรหลานเองที่ค่าย และกำหนดเดินทางกลับ ขอให้ท่านมารับบุตรหลานใ  เวลาประมาณ 15.30 – 16.00 น.

2.  สิ่งจำเป็นต่าง ๆ สำหรับการอยู่ค่ายซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้าที่เหมาะสมสวมใส่สบายในการทำกิจกรรม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพูสระผม ผงซักฟอก รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ หมวก กระติกน้ำ และสิ่งของอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น ไฟฉาย ยาประจำตัว ยากันยุง ฯลฯ     (สิ่งของทุกชิ้นกรุณาเขียนชื่อติดไว้ด้วย)

3.  ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวไปค่าย เช่น สร้อยทองคำ นาฬิกา วิทยุ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ สำหรับเงินควรมีแค่พอใช้จ่ายในค่ายเท่านั้น ซึ่งทางค่ายจะมีร้านค้าจำหน่ายขนม,น้ำผลไม้,เสื้อยืดและของที่ระลึกจากค่ายพักแรม ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ

4.  ชาวค่ายจะได้รับการดูแลอย่างดีจากพี่เลี้ยงที่ได้รับการอบรมแล้ว อีกทั้งเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของชาวค่าย     จะได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ อย่างไรก็ดีพยาบาลประจำค่ายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติสุขภาพของชาวค่ายทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีโรคประจำตัวหรือยาที่ต้องทานต่อเนื่อง

5.  การเตรียมตัวไปค่ายเป็นสิ่งที่สำคัญ และการเตรียมใจก่อนไปค่ายก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมาก มีเด็กหลายคนถูกผลักดันให้ไปค่ายเพราะผู้ปกครองมีธุระ บางคนให้ไปอย่างเสียไม่ได้ และด้วยเหตุอื่น ๆ อีกมากมาย ความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของเด็กซึ่งมีความละเอียดอ่อน สมาคมฯ ขอเรียนว่าผู้ปกครองจะมีส่วนให้เด็กมีความรู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้ไปอยู่ค่ายพักแรมด้วยตนเอง โดยอาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องค่าย เรื่องการพบเพื่อนใหม่ และความสนุกสนานที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความสบายใจในเรื่องต่าง ๆ ที่ถูกถาม ให้ความหวัง ฯลฯ

6.  เนื่องจากกิจกรรมค่ายเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เด็กมีโอกาสที่จะพัฒนาบุคลิกของตนเองอยู่ตลอดเวลา เราพยายามอย่างมากที่จะไม่ให้มีสิ่งรบกวนจากภายนอกค่าย ดังนั้น จึงขอความกรุณาจากท่านที่จะไม่ไปเยี่ยมเยียนบุตรหลานที่ค่าย เพราะจะทำให้กระบวนการพัฒนาหยุดชะงักหรืออาจถึงล้มเหลวได้ จึงหวังว่าการขอร้องนี้จะไม่จำกัดสิทธิ์ของท่านผู้ปกครองจนเกินไป สมาคมฯ มีความเข้าใจถึงความห่วงใยที่ผู้ปกครอง มีต่อบุตรหลาน

ค่าย ไว.เอ็ม.ซี.เอ. บ้านฉาง

288/22 หมู่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากท่านผู้ปกครองมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้สมาคมฯ ทราบด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง และหวังว่าท่านจะได้ช่วยให้กำลังใจแก่สมาคมฯ ในการพัฒนาเยาวชนในครั้งนี้โดยทั่วถึงกัน ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน

                                   ขอแสดงความนับถือ

ค่ายพักแรมสมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ

                                  โทร. 027136580  โทรสาร 027136583

2.2 แผนที่ ค่ายบ้านฉาง

2.3 สิ่งของจำเป็น ค่ายบ้านฉาง