สมัครผู้นำเยาวชน

สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนทุกระดับ รวมถึงน้องๆในระดับชั้นอุดมศึกษา โดยครั้งนี้เปิดรับสมัครน้องๆ ที่ต้องการเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชน และฝึกทำงานจริงในค่าย YMCA ช่วงระยะเวลาในการทำงานทางสมาคมฯ มีค่าตอบแทนให้สำหรับน้องๆ และหลักสูตรนี้อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรับสมัครน้องๆที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. อายุตั้งแต่ 18-25 ปี
  2. มีบัตรประชาชนไทย
  3. มีความขยัน อดทน ตั้งใจ
  4. สามารถเข้าร่วมอบรม และทำงานจริงได้ตลอดรายการ อบรมในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2019 สามารถเลือกทำงานได้ 2 ค่ายดังนี้

4.1 ค่าย Day Camp ที่กรุงเทพฯ (มาเช้า – เย็นกลับ) วันที่ 15-31 ตุลาคม 2019 ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ (12วัน)
4.2 ค่ายบ้านฉาง จ.ระยอง (ค้างคืน) วันที่ 14-27 ตุลาคม 2019 (14วัน)

โดยน้องๆที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อนัดสัมภาษณ์รอบคัดเลือกต่อไป

*การตัดสินผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการสมาคมฯกำหนด และการตัดสินของสมาคมฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาด*