กิจกรรมของ YMCA

งานเสวนา

ขอเชิญผู้นำค่าย,
เจ้าหน้าที่ค่าย,  ผู้ปกครองชาวค่าย
และผู้สนใจทั่วไป

ร่วมฟังเสวนาและรับประทานอาหารกลางวัน

หัวข้อ “ อนาคตค่าย YMCA กับการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาเยาวชน”

โดย 3 วิทยากร ผู้ทำงานด้านเยาวชนมาอย่างยาวนาน

  1. อ.เกื้อ แก้วเกตุ  ผู้เชี่ยวชาญด้านค่ายพักแรมและกิจกรรมเยาวชน , อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม YMCA

2. ผศ.นพ.พนม เกตุมาน  ที่ปรึกษางานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล ,อดีตผู้นำค่าย YMCA

3. อ.รวี บัวเย็น  รักษาการเลขาธิการ สมาคม  YMCA  กรุงเทพฯ , ผู้อำนวยการสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน

ดำเนินรายการโดย

นส.จิตรจรรยา  เพิ่มภัทร  พิธีกร ข่าวกีฬา
สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง  5

วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม 2562 (ครบรอบ 112  ปี YMCA กรุงเทพฯ)

เวลา 10.00-12.00 น.  ณ สมาคม YMCA กรุงเทพฯ  เอกมัย  (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อสำรองที่นั่ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ymcabangkok/